Dịch vụ dành cho sinh viên

Nổi tiếng là trường đại học có môi trường hỗ trợ và hòa nhập, FedUni cung cấp nhiều dịch vụ và hỗ trợ đa dạng để giúp các sinh viên quốc tế.

 • Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế chuyên biệt
 • Nghề nghiệp và dịch vụ việc làm
 • Trợ giúp về chuyên ngành và tiếng Anh
 • Chương trình FedReady miễn phú, giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho việc học tập
 • Hỗ trợ đồng môn và các chương trình vì tương lai sinh viên
 • Các hoạt động xã hội, câu lạc bộ, thể thao và sự kiện
 • Đón miễn phí từ sân bay và 2 đêm ở miễn phí
 • Ban Sinh viên Quốc tế
 • Các dịch vụ sức khỏe
 • Các dịch vụ tín ngưỡng (bao gồm các phòng cầu nguyện trong học sở)
 • Tư vấn pháp lý
 • Các trung tâm dành cho trẻ em

FedUni Living cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng về nhà ở. Sống tại học sở mang lại giá trị to lớn, các chương trình trợ giúp, sự kiện, hoạt động, các chương trình chuyển tiếp đã kiểm chứng và hơn thế nữa. Các sinh viên quốc tế mới vào học có thể đủ điều kiện xin cấp học bổng nhà ở.