Các khóa học

Có hàng trăm khóa học, từ các chương trình tiếng Anh đến các khóa học cấp văn bằng cử nhân và tiến sĩ theo tín chỉ hoặc nghiên cứu.

Các lĩnh vực học tập gồm:

  • Kinh doanh và thương mại
  • Giáo dục và mầm non
  • Kỹ thuật
  • Giáo dục sức khỏe, thể thao và thể chất
  • Khoa học xã hội và nhân văn (bao gồm cả công tác xã hội)
  • Công nghệ thông tin.
  • Điều dưỡng
  • Nghệ thuật trình diễn và nghệ thuật thị giác
  • Tâm lý học
  • Khoa học

Xem danh sách đầy đủ các khóa học của FedUni.

Nghiên cứu

Nghiên cứu tại FedUni chú trọng vào nhiều chủ đề đa dạng trong tất cả các ngành. Các lĩnh vực ưu tiên bao gồm pháp y và an ninh trong công nghệ thông tin, sức khỏe, lịch sử và di sản, quản lý môi trường. Xem tất cả các lĩnh vực nghiên cứu.

Học bổng

Trường có học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Trường có các học bổng trên cơ sở thành tích như Học Bổng Xuất sắc Quốc tế, tương đương với 20% mức học phí và Học Bổng Nhà Ở lên đến 2.000 đô la cho các sinh viên sống ở khu nhà trong học sở. Xem tất cả các học bổng .

Đơn xin xét tuyển

Sinh viên có thể gửi trực tiếp đơn cho FedUni hoặc qua đại lý được ủy quyền của FedUni . Để xin xét tuyển vào trường, Hãy điền vào mẫu đơn trực tuyến.