Dịch vụ Hỗ trợ sinh viên

  Hỗ trợ để Thành công

  Nổi tiếng về môi trường hỗ trợ và hòa nhập, FedUni cung cấp nhiều dịch vụ và nguồn trợ giúp để hỗ trợ sinh viên quốc tế.

 • Trung tâm Dịch vụ Sinh viên Đa Văn hóa tận tâm hỗ trợ tất cả sinh viên quốc tế
 • Dịch vụ sự nghiệp và việc làm
 • Hỗ trợ học thuật và Anh ngữ
 • Các hoạt động xã hội, sự kiện và thông tin
 • Dịch vụ đón tại sân bay miễn phí
 • Ủy ban Sinh viên Đa văn hóa
 • Câu lạc bộ thể thao và xã hội
 • Các dịch vụ y tế
 • Dịch vụ tôn giáo (kể cả phòng cầu nguyện)
 • Tư vấn pháp lý
 • Tìm hiểu thêm thông tin tại federation.edu.au/international/student-support.

  Hỗ trợ lưu trú

  Một loạt các lựa chọn lưu trú có sẵn ngay trong cơ sở trường và gần đó. Sống ngay trong cơ sở hoặc với các đối tác được chúng tôi đánh giá cao cung cấp giá trị lớn và rất nhiều chương trình hỗ trợ. Tìm hiểu thêm thông tin tại
  federation.edu.au/fedliving.

  Học bổng

  Một loạt các học bổng dành cho sinh viên quốc tế. Có học bổng học tập, học bổng chỗ ở, cộng với trợ cấp để giúp giảm bớt những ràng buộc về tài chính để đạt được các mục tiêu học tập của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin tại
  federation.edu.au/scholarships.